Пропозиције

Образац за пријављивање 


 

Диригентима, Хоровима, Хорским Управама

 

             Обавештавамо вас да су у току припреме за реализацију Двадесеттрећег Фестивала духовне музике «Хорови међу фрескама 2017.» у старом термину – друга половина јуна, прва половина јула 2017. године (17.6 – 8.7.2017) и позивамо вас да учествујете на њему.

          Фестивал наставља своју културну мисију на даљој обнови, очувању и унапређењу, пре свега, православне духовне музике, али и упознавању са духовном музиком осталих конфесија – из светске музичке баштине, до сада не извођеном на нашем Фестивалу у вашим наступима ранијих година. У обзир долазе сви домаћи и страни аутори духовне музике – од најранијих записа до савремених композиција.

          Фестивал је посвећен композитору Станиславу Биничком (145 година од рођења и 75 година од смрти), па је обавезан део програма за све учеснике Фестивала најмање једна краћа композиција (самостална или фрагмент већег дела) или капитално дело, наведених аутора, као и најмање једна композиција савременог домаћег аутора духовне музике. Посебно скрећемо пажњу на чињеницу да се Фестивал одржава током Петровског поста и потреби да се у програмима обавезно нађу  напеви из тог посног циклуса, по избору.  По потреби, за партитуре се јавите Фестивалу на адресу uhorovimf@uhorovimf.org.rs

2000. године Фестивал је установио стимулативне награде за премијерна извођења композиција домаћих аутора (и старих и савремених) и награду Војислав Илић у две категорије и Посебне похвале Фестивала:

1.            најбољи ансамбл (четири под категорије: дечји хор, вокални ансамбл, камерни хор и велики хор) – за аутентично извођење православне духовне музике, као и по једна Посебна похвала Фестивала за сваку под категорију;

2.           најбољи диригент (две под категорије: за обнову и извођење већег броја – најмање три -  краће композиције или једног капиталног дела старих, осносно савремених аутора) – за истраживачки рад у области обнове, очувања и унапређења српске православне духовне музике, као и по једна Посебна похвала Фестивала за сваку под категорију;

3.            Посебна похвала Фестивала најизвођенијем савременом домаћем композитору на Фестивалу;

4.            Посебна похвала Фестивала хоровима или уметницима који обележавају значајне годишњице од свог оснивања, односно уметничког рада.

Форма свих установљених стимулација и награда биће одређени по формирању наградног фонда предстојећег Фестивала.

        Критеријуми Жирија за оцењивање наступа обухватају: 1. испуњавање захтева из обавезног дела програма; 2. концепција програма са искључиво, или барем две трећине, заступљеним домаћим ауторима; 3. квалитет интерпретације према стандардним критеријумима Фестивала.

Предложене програме размотриће Селекциона комисија у саставу Маја Васић Чоловић - музиколог, Ђорђе Перовић и Светрлана Крстић – диригенти. Комисија ће, где то буде потребно, интервенисати код промене понуђених програма и сачинити листу учесника у централном и пратећем програму Фестивала. О томе ће сви пријављени учесници бити обавештени правовремено, а најкасније до 31.5.2017. године. Пријављени учесници који по оцени Селекционе комисије не испуњавају услов за наступ у централном фестивалском програму, уз неопходне измене понуђених програма, моћи ће да наступе у пратећем програму који обухвата целу фестивалску годину, почев од августа текуће, па до маја наредне године.

Предлоге програма са биографијама диригената и хорова, у трајању до 50 минута чисте музике – за целовечерњи концерт, до 25 минута чисте музике – за наступ са још једним хором на истом концерту и до 10 минута чисте музике за дечје хорове, слати на адресу uhorovimf@uhorovimf.org.rs најкасније до 31.1.2017. године. Овај  рок пријављивања условљен је новоустановљеним термином Фестивала и планирањем РТС-а, медијског покровитеља Фестивала - да, по свом избору, снима и преноси или одложно емитује концерте овогодишњег Фестивала, па вас најљубазније молимо да испоштујете наведени рок. Хорови који први пут наступају на Фестивалу пријављују програм до 30 минута трајања уз обавезан аудио (видео) снимак хора са ранијих настуапа или издања, на стандардним носачима звука.

          Због обавезе Фестивала према Међународној асоцијацији фестивала (код које се кандидовао за пуноправно чланство) пријаве програма морају да садрже: пуно име и презиме композитора; годину рођења и смрти – ако је покојни; пун и тачан назив композиције – ако је фрагмент већег дела навести којег; и, ако постоји, текст о самом делу – од аутора, критичара или музиколога.

          Термини одржавања концерата у централном програму су уторком, четвртком и суботом (у простору: крипта харама Светог Саве). Концерти ће почињати у 20 часова почев од 17.6. па закључно са 8.7. На свечаном отварању Фестивала 18.6. на КОНЦЕРТУ ПОБЕДНИКА наступиће награђени хорови са ФЕСТИВАЛА 2015. а на свечаном затварању 9.7. наступиће хорови по одлуци Организатора Фестивала, сви остали термини су слобдни. Зато вас молимо да се у вашим пријавама уз предлог одговарајућег програма определите и за одговарјући термин.

Одлуком Организационог одбора Фестивала, од 2007. године, хорови који учествују обавезни су да уплате на име котизације износ од 8 000,00 динара, дечји хорови 4 000,00 динара, на ж.р.бр. 205 – 166116 – 29, код Комерцијалне банке, УДРУЖЕЊА ХОРОВИ МЕЂУ ФРЕСКАМА БЕОГРАД – службене Агенције Фестивала, са назнаком – сврхом ФЕСТИВАЛ ХОРОВИ МЕЂУ ФРЕСКАМА - КОТИЗАЦИЈА (тако прикупљена средства биће употребљена искључиво за обезбеђивање професионалног снимања концерата и нарезивање матричног компакт диска у два примерка – по један за сваки хор и по један од свих за архиву Фестивала). Пријаве за учешће са програмима биће прихваћене само уз потврду о извршеној уплати котизације. Пријаве са скенираним уплатницама слати на uhorovimf@uhorovimf.org.rs Котизација се не уплаћује за гостујуће професионалне хорове из земље и иностранства који наступају ван конкуренције за награде Фестивала.

У нади да ћете и овог пута узети учешће на нашем и вашем Фестивалу и дати свој даљи допринос културолошкој акцији обнове, очувања и унапређења, пре свега, српске православне духовне музике, најсрдачније вас поздрављамо.

 

У Бограду                                                                              За Фестивал
Јануар 2017. године                                                    Заступник Удружења
                                                                 мр Предраг Д. Стаменковић

 

Почели смо са припремама за формирање нове опције на сајту ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА, појединачни - диригенти, композитори, солисти, музиколози и остали сарадници Фестивала и групни - ансмабли и хорови. Сваки члан ће бити представљен фотографијом и радном биографијом - до највише две стране текста, које ћемо по приливу нових информација ажурирати на свака 3 месеца. Битни подаци су година рођења; свршене школе; награде; актуелни наступи у текућој години – реализовани, планирани; промоције издања – дискова, књига; контакти – поштанске адресе, телефони, е–адресе, итд.

Чланаирна за појединачне чланове је 1.500 динара а за групне 3.000 динара. Чланарина ће се користити за закуп и техничко одржавање - ажурирање сајта.
Уплате чланарине извршити на:
Удружење „Хорови међу фрескама”, Магеланова 19, 11077 Нови Београд; са назнаком ЧЛАНАРИНА; на ж.р.бр. 205-0000000166116-29 код Комерцијалне банке Београд.
Податке и скениране уплатнице о уплаћеној чланарини слати на е-адресу: uhorovimf@uhorovimf.org.rs